Tài nguyên dạy học

ĐỒNG HỒ

VIỆT NAM

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Tren_xe.jpg Vinh_Ha_Long_03.jpg Vinh_Ha_Long_04.jpg Tham_que_Bac_03.jpg Tham_lang_Bac_02.jpg Tham_que_Bac_01.jpg Tham_phu_chu_tich_.jpg Tham_mo_Dai_Tuong_04.jpg Tham_mo_Dai_Tuong_01.jpg Tham_lang_Bac_05.jpg Dong_Phong_Nha.jpg Dai_Noi_Hue.jpg DSC06026.jpg DSC05858.jpg DSC05836.jpg DSC05835.jpg DSC05735.jpg Cot_co_gioi_tuyen_02.jpg Cot_co_gioi_tuyen_01.jpg DSC050401.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Thông tin

  Sắp xếp dữ liệu

  LIÊN KẾT WEB HAY

  Chào mừng quý vị đến với website của Trường PT DTNT Lạc Dương

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Danh sách đầy đủ | Danh sách rút gọn

  354473
  Họ và tên Nguyễn Trầm Kha
  Giới tính Nam
  Email tungtramld@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PT DTNT Lạc Dương
  Quận/huyện Huyện Lạc Dương
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 6781 (Xem chi tiết)

  442464
  Họ và tên Trần Thị Hằng
  Giới tính Nữ
  Email star_rain@ymail.com
  Website http://violet.vn/vtvtth/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PT DTNT Lạc Dương
  Quận/huyện Huyện Lạc Dương
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 282 (Xem chi tiết)

  703956
  Họ và tên Trần Thị Kim Thịnh
  Giới tính Nữ
  Email tranthikimthinh@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PT DTNT Lạc Dương
  Quận/huyện Huyện Lạc Dương
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 5722 (Xem chi tiết)

  3254625
  Họ và tên Trương Tuyết Định
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PT DTNT Lạc Dương
  Quận/huyện Huyện Lạc Dương
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 15026 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phan Hai Thinh
  Giới tính Nam
  Email honghanhphuc1@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PT DTNT Lạc Dương
  Quận/huyện Huyện Lạc Dương
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 375 (Xem chi tiết)

  4732152
  Họ và tên Trịnh Thị Chung
  Giới tính Nữ
  Email thinhttk@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PT DTNT Lạc Dương
  Quận/huyện Huyện Lạc Dương
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 314 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Huệ
  Giới tính Nữ
  Email mansuong_huyenao_27785@yahoo.com
  Website http://violet.vn/nthdvh/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PT DTNT Lạc Dương
  Quận/huyện Huyện Lạc Dương
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 274 (Xem chi tiết)

  4947331
  Họ và tên Lê Đức Thắng
  Giới tính Nam
  Email thangld1964@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PT DTNT Lạc Dương
  Quận/huyện Huyện Lạc Dương
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 2145 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Văn A
  Giới tính Nam
  Email c2dtntlacduong.lamdong@moet.edu.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường PT DTNT Lạc Dương
  Quận/huyện Huyện Lạc Dương
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Dương Thị Thùy Liên
  Giới tính Nữ
  Email nhuthuy2dl20004@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PT DTNT Lạc Dương
  Quận/huyện Huyện Lạc Dương
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 345 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên ThS. NGND. Cill Gluyn
  Giới tính Nữ
  Email cillgluyn@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PT DTNT Lạc Dương
  Quận/huyện Huyện Lạc Dương
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  5866906
  Họ và tên Ngô Thị Hồng
  Giới tính Nữ
  Email hoalangbiang81@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PT DTNT Lạc Dương
  Quận/huyện Huyện Lạc Dương
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 8640 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Hoàng Thị Cúc Huyền
  Giới tính Nữ
  Email cuchuyen78@gmail.com
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường PT DTNT Lạc Dương
  Quận/huyện Huyện Lạc Dương
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Điểm số 1318 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Đặng Quốc Công
  Giới tính Nam
  Email quocdangcong@gmail.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường PT DTNT Lạc Dương
  Quận/huyện Huyện Lạc Dương
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Điểm số 1693 (Xem chi tiết)

  6089626
  Họ và tên Nguyễn Thị Huệ
  Giới tính Nữ
  Email dangquoccong@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PT DTNT Lạc Dương
  Quận/huyện Huyện Lạc Dương
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Hương
  Giới tính Nữ
  Email tranhuong.dtntld@lamdong.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PT DTNT Lạc Dương
  Quận/huyện Huyện Lạc Dương
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 2459 (Xem chi tiết)

  6159336
  Họ và tên Bùi Thị Toàn
  Giới tính Nữ
  Email buitoan.dtntld@lamdong.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PT DTNT Lạc Dương
  Quận/huyện Huyện Lạc Dương
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 136 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Hồ Hòa Bình
  Giới tính Nữ
  Email hoabinh.dtntld@lamdong.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PT DTNT Lạc Dương
  Quận/huyện Huyện Lạc Dương
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 910 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Nga
  Giới tính Nữ
  Email nguyennga.dtntld@lamdong.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PT DTNT Lạc Dương
  Quận/huyện Huyện Lạc Dương
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 2212 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Hoàng Thị Kim Oanh
  Giới tính Nữ
  Email oanhdtntld@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PT DTNT Lạc Dương
  Quận/huyện Huyện Lạc Dương
  Tỉnh/thành Lâm Đồng
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 871 (Xem chi tiết)